Arkeologiska rapporter

Här publicerar vi Sydsvensk Arkeologis arkeologiska rapporter efterhand som de blir färdiga. Klicka på länkarna för att ladda ner den skärmupplösta pdf-versionen. Länkarna öppnas i nytt fönster.

2015

 1. Kristianstad 4:13, 4:4 och 4:43. Hästtorget, Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 2. Citadellstaden 1:1 och 2:1. Landskrona stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Joakim Frejd.
 3. Fodret m.fl. Tygelsjö socken, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn.
 4. Hovrätten 20. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Therese Ohlsson.

2014

 1. Hamnen 21:147, Innerstaden 1:14. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014. Therese Ohlsson.
 2. Skabersjö 26:1. Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson.
 3. Vä 157:5 och 157:9, Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, 2013. Tony Björk.
 4. Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4. Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arekologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson.
 5. Väktaren 4. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn.
 6. Citadellstaden 2:1. Landskrona stad, Landskrona kummun. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn.
 7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson.
 8. Råvattenledning i norra Åhus. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013- 2014. Fredrik Grehn.
 9. Vä by, fastigheten Vä 2:35 m.fl. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 10. Åhus 14:108 m fl. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2011. Bertil Helgesson.
 11. Kv. Carolus. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn.
 12. Heliga Trefaldighetskyrkan. Kristianstad socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn.
 13. Fastigheten Västerport 11 i Åhus. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 och 2014. Ing-Marie Nilsson och Therese Ohlsson.
 14. Herrestorp 3:2 och 3:3 – hyddor, gravar, gårdar. Vellinge socken, Vellinge kommun. Arkeologisk slutundersökning 2012. Kristian Brink, Karina Hammarstrand Dehman och Bertil Helgesson. Med interaktiva 3D-modeller. För att säkert kunna se 3D-modellen i pdf:en rekommenderas att du sparar ner filen och öppnar den i Acrobat Reader.
 15. Maletofta. Ravlunda 23:3, Ravlunda sn, Skåne. Arkeologiska forskningsundersökningar 2008-2011. Bertil Helgesson.
 16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson.
 17. Tivoliparken. Arkeologisk förundersökning 2014. Kristianstad stad och kommun. Fredrik Grehn.
 18. Yngsjö 219:351. Arkeologisk slutundersökning 2012 inom fornlämning Åhus 166 och 167, Åhus socken, Kristianstad kommun, Skåne län. Thomas Linderoth.
 19. VA-ledning i Västra Boulevarden. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2012 – 2013, Kristianstad kommun och stad, Skåne. Thomas Linderoth.
 20. Yngsjövägen och Köpmannagatan. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson.
 21. Herrevadskloster. Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning 2004. Therese Ohlsson.
 22. Eskilstorp 2:26. Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Eskilstorps socken, Vellinge kommun. Fredrik Grehn.
 23. Östra Torp 15:12. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Östra Torp socken, Trelleborgs kommun. Fredrik Grehn.
 24. Dybäck 46:6, Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun. Karina Hammarstrand Dehman och Bertil Helgesson.
 25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Thomas Linderoth.
 26. Fodret 5 & 19. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Tygelsjö socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn.
 27. VA-ledning i Christian IV:s gata och Västra Storgatan, fornlämning 93. Arkeologisk förun-dersökning, schaktningsövervakning 2013, Kristianstad kommun och stad, Skåne. Thomas Linderoth.
 28. Härlöv 50:38, 50:39 och 50:42. Arkeologisk utredning 2013 inför utbyggnad av återvinnings-station, Kristianstad kommun. Thomas Linderoth.
 29. Hyllie 4:2. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Hyllie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn.
 30. Konsul Olssons Plats. Arkeologisk förundersökning 2014. Gamla Staden 7:1, Helsingborgs stad och kommun. Fredrik Grehn.
 31. Åsumtorp 54:30. Arkeologisk undersökning 2012. Kristianstad socken och kommun. Ylva Wickberg.
 32. Vä 157:5 och 157:9. Arkeologisk förundersökning 2014. Vä socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn.
 33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Färlöv socken, Kristianstad kommun. Ylva Wickberg.
 34. Färlöv 1:32 och 76:10. Arkeologisk förundersökning 2012. Färlöv socken, Kristianstad kommun. Ylva Wickberg.
 35. Norra Åsum 1:3 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Kristianstad socken och kommun. Ylva Wickberg.
 36. Önnestad 112:1. Önnestads socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Therese Ohlsson.
 37. Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Thomas Linderoth.
 38. Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun, Arkeologisk dokumentation, 2014. Anders Edring.
 39. Vä by, fastigheten Vä 16:12. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 40. Vä by, fastigheten Vä 165:1. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 41. Yngsjö 14:59 m.fl. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning 2013-2014. Fredrik Grehn.
 42. Domus 2. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014. Therese Ohlsson.
 43. Sjögatan, Köpmannagatan och Åbogatan. Åhus stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk för-undersökning 2014. Therese Ohlsson.
 44. Norra Mellby kyrka, Mellby 57:1, Norra Mellby socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 45. Fastigheten Färlöv 82:1. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 46. Eskilstorp 2:26. Eskilstorp socken, Vellinge kommun. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Fredrik Grehn.
 47. Vilanleden Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Härlöv 50:26 m.fl, Kristianstad socken och kommun. Therese Ohlsson.
 48. Citadellstaden 1:1. Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Therese Ohlsson.
 49. Adinal 1:1. Vinslövs socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
 50. Vankiva 9:40, Vankiva socken. Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Karina Hammarstrand Dehman.
 51. Sallerup 2:8, Östra Sallerup socken, Hörby kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Thomas Linderoth.
 52. Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Thomas Linderoth.
 53. Hammarslund 2:1, Nosaby socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Thomas Linderoth.
 54. Näsby 35:47, Kristianstad kommun och stad. Särskild arkeologisk undersökning 2013. Thomas Linderoth.
 55. VA-ledning, Färlöv-Bjärlöv, Färlövs socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning 2012 och slutundersökning 2013. Thomas Linderoth.
 56. V Karup 504:1, Slättaröds bytomt, V Karup 504:1, V Karups socken, Båstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Thomas Linderoth.
 57. Fjärrkyla i Christian IV:s gata m.fl. Kristianstad kommun och stad. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2013. Thomas Linderoth.
 58. Husie 172:363 m.fl. Arkeologisk utredning 2014. Husie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn.
 59. Knislinge 43:1. Knislinge socken, Östra Göinge kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 60. Degeberga 26:3, Degeberga socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk undersökning 2013. Tony Björk & Ylva Wickberg.
 61. Mellanköpinge 11:72, Kyrkoköpinge socken, Trelleborgs kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, 2014. Thomas Linderoth.
 62. Slottsvången 8. Helsingborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Therese Ohlsson.
 63. Slussen 1. Fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Thomas Linderoth.
 64. Bastion Carolus. Malmö stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014. Therese Ohlsson.
 65. Fjälkinge 48:17. Fjälkinge socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning steg 2, 2014. Ylva Wickberg.
 66. Österslöv 25:5. Österslövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
 67. Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten 558:80. Åhus stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 68. Brågarp 35:1. Brågarps socken, Staffanstorps kommun. Arkeologisk undersökning och förundersökning 2014. Therese Ohlsson.
 69. Bromölla 11:95 och Årup 1:1. Fornlämning 207 i Ivetofta socken, Bromölla kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Thomas Linderoth.
 70. Norra Kasern 1. Fornlämning nr 93, Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
 71. Södra Sallerup 180:46 och 180:55. Södra Sallerups socken, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Therese Ohlsson.
 72. Maglehem 10:2. Maglehems socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2014. Ing-Marie Nilsson.
 73. Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg. Fastigheten Sankt Nikolaus 1, Trelleborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson & Therese Ohlsson.
 74. Torsken 1, Benmöllan 1 & Hamnen 21:147, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 & 2014. Karina Hammarstrand Dehman.
 75. Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Karina Hammarstrand Dehman.
 76. Köpinge 110:4 m fl., Köpinge socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
 77. Vellinge 39:22, Vellinge socken, Vellinge kommun. Arkeologisk utredning 2014. Kristian Brink.
 78. Tolånga kyrka. Tolånga socken, Sjöbo kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014. Therese Ohlsson.
 79. Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad. Ystads kommun, Skåne län. Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Ing-Marie Nilsson
 80. Dybäck 46:6. Östra Vemmenhögs socken, Skurups kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Karina Hammarstrand Dehman

2013

 1. Bunkeflostrand 21:3, del av, Bunkeflo socken, Malmö kommun, AU 2012. Joakim Frejd.
 2. Pilbladet 1 (f.d. del av Sallerup 180:36), fornlämning nr 32 i Södra Sallerups sn, Malmö kommun, FU 2012. Joakim Frejd & Elisabeth Rudebeck.
 3. Krokiga gatan och Åbogatan. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 4. Norra Sandby ödekyrkogård. Sandby 68:1, Norra Sandby socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 5. Bollerups säteri 3:5, fornlämning 13, Bollerups sn, Tomelilla kn. FU 2012. Per Sarnäs.
 6. Bäckaskog 1:17, Kiaby sn, Kristianstad kn. FU 2011. Tony Björk.
 7. Tjörneröd och Högestad. Arkeologisk inventering och kulturmiljövärdering för vindbruksparker. Del Tjörneröd. 2013. Bertil Helgesson.
 8. Tjörneröd och Högestad. Arkeologisk inventering och kulturmiljövärdering för vindbruksparker. Del Högestad. 2013. Bertil Helgesson.
 9. Östraby kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med golvomläggning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 10. Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn. Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson.
 11. Citadellstaden 2:1, Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd.
 12. Limhamn 155:355 m.fl. Hyllie sn, Malmö stad. Arkeologisk förundersökning 2012. Åsa Berggren.
 13. Östra Centrum i Kristianstad. Fastigheten Kristianstad 4:4 m fl., Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 14. Vintrie Park. Grav och gård, 4000 BC–1712 AD. Malmö kommun. Arkeologisk slutundersökning 2011. Kristian Brink & Karina Hammarstrand Dehman.
 15. Näsby 35:1 och 35:4, Kristianstad sn, Kristianstads stad och kommun. Arkeologisk utredning steg 1, 2013. Tony Björk & Ulla Isabel Wolfe
 16. Innerstaden 1:14 – Skomakaregatan och Gyllenstjärna 29, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Per Sarnäs.
 17. Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö kommun, Malmö stad. Arkeologisk förundersökning 2012. Per Sarnäs.
 18. Näsby 35:47, Kristianstad, Kristianstad kn. AU 2013. Tony Björk.
 19. Torsken 1, Benmöllan 1 & Hamnen 21:147, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Per Sarnäs.
 20. Niagara 2 & 3 samt Hamnen 21:137, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2012–2013. Per Sarnäs.
 21. Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Per Sarnäs.
 22. Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken, Kristianstad kommun. AU 2012-13. Tony Björk.
 23. Vä 157:5 och 157:9, Vä socken, Kristianstad kommun. AU1 2013. Tony Björk.
 24. Färlöv 5:4 mfl., Färlöv socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk undersökning 2011. Ylva Wickberg.
 25. Hammar 9:21 m fl. Särskild undersökning 2010-2011. Bertil Helgesson, Charlotte Fabech, Thomas Linderoth & Peter Skoglund. Obs! 15 mb
 26. Bollerups säteri 3:5. Bollerups socken, Tomelilla kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson
 27. Henckelska gården. Helsingborgs stad, Helsingborg kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson.
 28. Kristianstad 4:4 m fl. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2011. Jan Kockum & Ing-Marie Nilsson.
 29. Gamla Staden 8:1 – Stortorget, fornlämning 42, Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Karina Hammarstrand Dehman.
 30. Hötofta bytomt, Södra Åkarps socken, Vellinge kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd.
 31. Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun. Arkeologisk utredning 2013. Karina Hammarstrand Dehman.
 32. Uppåkra kyrka, Stora Uppåkra 8:4, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 33. VA-ledningar mellan Örtofta-Eslöv. Västra Sallerups socken, Örtofta socken. FU 2013. Therese Ohlsson.
 34. Sallerup 2:8. Östra Sallerups socken, Hörby kommun. FU 2013. Joakim Frejd.
 35. Tygelsjö 76:1. Tygelsjö socken, Malmö kommun. SU 2012. Joakim Frejd.
 36. St. Isie, Hemmesdynge, Södra Åby och Simlinge. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson.
 37. Södra Kaserngatan, Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 38. Maglehems kyrka. Fastigheten Maglehem 38:1. Arkeologisk förundersökning 2013. Ing-Marie Nilsson
 39. Balsby 23:1, fornlämning nr 116 i Nosaby sn, Kristianstad kommun. Arkeologisk undersökning 2011. Ylva Wickberg.
 40. Gladan 3. Åhus stad, Kristianstad kommun. Särskild arkeologisk undersökning 2013. Ing-Marie Nilsson och Therese Ohlsson.
 41. Frans Suell 14. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk för- och slutundersökning 2012. Therese Ohlsson med bidrag av Jens Heimdahl och Torbjörn Brorsson.
 42. Önnestad 112:1. Önnestads socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 43. Gång- och cykelväg Limhamn 155:355, Hyllie socken, Malmö kommun. Arkeologisk utredning 2013. Åsa Berggren.
 44. Västra Varvsgatan, Munken 1, Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förunder-sökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 45. Fisktrappa i Lyckebyån. Augerum socken, Karlskrona kommun. AU steg 2, 2013. Therese Ohlsson.
 46. Fjärrvärme i Vä. Från Dunkers väg till fängelset. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 47. Skättilljunga by, väg 1990. Västra Vrams socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Ing-Marie Nilsson.
 48. Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Karina Hammarstrand Dehman.

2012

 1. Fastigheten Kristianstad 4:4, Kristianstad stad, FU 2011, Christer Carlsson
 2. Innerstaden 1:14 – Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun, FU 2011, Ingrid Gustin
 3. Skanörs kyrka och kyrkogård, Skanör med Falsterbo socken, Vellinge kommun, FU 2004 och 2005, Lars Salminen & Ingrid Gustin
 4. Stallbyggnad vid Ugerups säteri, Köpinge socken, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson
 5. Invändiga arbeten i Vä kyrka, Vä socken, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson
 6. Husbyggnation inom fastigheten 61:113, Gualöv socken, Bromölla kommun, SU 2011, Christer Carlsson
 7. Öllsjö 67:1, Skepparslöv socken, Kristianstad kommun, AU 2011, Ylva Wickberg
 8. Skanör 40:12, Vellinge kn, FU 2011, Per Sarnäs
 9. Provgropar inom Kristianstad 4.4, Kristianstad stad, FU 2011, Christer Carlsson
 10. Vintrie Park – område C1. Fastighet Vintrie 20:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun, FU 2011. Kristian Brink
 11. Fastigheten Kristian IV, Rådhuset, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, SU 2011, Christer Carlsson.
 12. VA-ledningar i Järnvägsgatan m.fl, Ängelholm, Ängelholms kommun, FU 2011, Jan Kockum
 13. Sankt Gertrud 4, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun, FU 2012, Per Sarnäs
 14. Kabeldragning vid Östra Centrum, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson & Ing-Marie Nilsson
 15. Borgeby 16:8. Ny maskinhall 2011, Lomma kommun, FU&SU 2010-2011, Lars Salminen
 16. Rördragning inom Kristianstad 93:1, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson
 17. Tygelsjö 76:1. Tygelsjö socken, Malmö kommun. FU 2011, Joakim Frejd
 18. Kvarteret Minerva 24, Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. FU, schaktövervakning, 2012. Thomas Linderoth
 19. Dösemarken – Limhamn 155:501, Malmö 126 & 129, Hyllie sn, Malmö Stad, Skåne, SU 2010. Åsa Berggren & Kristian Brink
 20. Degeberga 26:3, Degeberga socken, Skåne, SU 2011. Tony Björk & Ylva Wickberg
 21. Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus, Åhus stad, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson
 22. Husie 172:123, Husie socken, Malmö kommun. SU 2011. Joakim Frejd.
 23. Stävie kyrkogård, Stävie socken, Kävlinge kommun. FU 2009. Therese Ohlsson.
 24. Stjärnan 1, Malmö stad, Malmö kommun. FU 2011. Therese Ohlsson.
 25. Uranienborg. S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson.
 26. Örja 1118, 11:1. Örja socken, Landskrona kommun. FU 2003. Lars Salminen och Therese Ohlsson.
 27. Husvik. S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson.
 28. Yngsjö 295:2 m. fl. Åhus socken, Kristianstad kommun. AU 2012. Thomas Linderoth.
 29. Limhamn 155:355 m.fl. Område 1, Bunkeflo 24:1, Hyllie socken, Malmö kommun. AU 2012. Kristian Brink.
 30. Västra Klagstorp 56:1. Västra Klagstorps socken, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson.
 31. Byte av elanläggningar i Sövde kyrka. Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning 2012. Fornlämning 65, Sövde socken, Sjöbo kommun. Thomas Linderoth.
 32. Kv. Gamla staden 8:8, Mariakyrkan. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2012. Fornlämning RAÄ 42, Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Thomas Linderoth.
 33. Härlöv 50-53, Kristianstad sn, Kristianstad kommun. SU 2010-2011. Ylva Wickberg.
 34. Jörgen Kristoffersen 6, Kristianstad stad, Kristianstad kommun. FU 2012. Christer Carlsson.
 35. Vattentornsvägen & Västra Boulevarden. Kristianstad stad, Kristianstad kommun. FU 2012. Christer Carlsson.
 36. Kv. Möbelsnickaren 9. Åhus stad, Kristianstad kommun. FU 2011. Jan Kockum & Christer Carlsson
 37. Stora Hammar 6:30, 16:136 & 16:137. Stora Hammar sn, Vellinge kn. AU 2012. Per Sarnäs.
 38. Kristianstad 4:4 och 4:18, Kristianstad stad, Kristianstad kommun. FU 2012. Ylva Wickberg.
 39. Klagstorp 56:1, fornlämning nr 18, Västra Klagstorp socken, Malmö kommun. FU 2012. Thomas Linderoth.
 40. Åsumtorp 54:30 m fl. Kristianstad sn, Kristianstad kn. FU 2011. Bertil Helgesson & Ylva Wickberg.
 41. Köpinge 21:24 m.fl. Arkeologisk slutundersökning 2011 inom fornlämning Stora Köpinge 100, Stora Köpinge socken, Ystads kommun, Skåne län. Thomas Linderoth. (8 mb)
 42. Magnus Stenbock 1. Fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Thomas Linderoth.
 43. Ändring av minneslund vid Jonstorps kyrkogård, Jonstorps socken, Höganäs kommun. FU 2012. Thomas Linderoth.
 44. Altona 21, Lybeck 10 och Innerstaden 1:14, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Thomas Linderoth.
 45. Vä 2:107. Fornlämning 269 & 271, Vä socken, Kristianstads kommun i Skåne län. Särskild undersökning 2010. Bertil Helgesson.
 46. Bjäresjö kyrka. Bjäresjö socken, Ystad kommun. Arkeologisk förundersökning 2010. Ing-Marie Nilsson.
 47. Kristianstad 4:4 och 4:10. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 48. Soltofta 8. Arkeologisk utredning 2012, Husie socken, Malmö kommun, Skåne län. Karina Hammarstrand Dehman.
 49. Västra Boulevarden, Kristianstad, Skåne. SU 2012. Tony Björk & Lena Nilsson.
 50. Kviinge kyrka. Kviinge 47:1, Kviinge socken, fornlämning 16. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing- Marie Nilsson.
 51. Fastigheten Ceres 1 i Ystad, Ystad stad, Ystads kommun. FU 2012. Lars Jönsson.
 52. Innerstaden 1:14 – Lilla Torg, fornlämning 20, Malmö stad, FU 2011. Per Sarnäs.
 53. Sankt Jörgen 7, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Per Sarnäs.
 54. Kungsparken, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. FU 2010–2012. Per Sarnäs.
 55. Håstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 56. Svanen 3, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson.
 57. Del av fastigheten Västra Alstad 11:5, Västra Alstad socken, Trelleborgs kommun. AU 2012. Joakim Frejd.
 58. Fastigheten Bastionen 7, Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 59. Frans Suell 14. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson.
 60. Hannas kyrkogård. Hannas socken, Simrishamns kommun, FU 2012. Therese Ohlsson.
 61. Nosaby kyrkogård. Nosaby socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 62. Asmundtorp, Annelöv och Häljarp. Asmundtorp sn, Annelöv sn, Häljarp sn, Landskrona kommun. FU 2002-03 Therese Ohlsson
 63. Västra Hoby kyrka. Västra Hoby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 64. Påfågeln 13 m.fl., Ängelholms sn, Ängelholms kn. FU 2012. Per Sarnäs
 65. Stångby kyrka. Stångby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 66. Österslövs gamla prästgård. Österslövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 67. Stortorget, Södergatan. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson.
 68. Grönegatan mellan Östra Promenaden och Österportsgatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn. FU 2012. Per Sarnäs.
 69. Innerstaden 1:14 – Uppsalakajen, Malmö stad, Malmö kn. FU 2011. Per Sarnäs.
 70. Carl XI 12 i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2011-2012. Jan Kockum & Ing-Marie Nilsson.
 71. Tosteberga 28:4. Trolle-Ljungby socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 72. Vintrie Park – område C1. Antikvarisk kontroll 2011–2012. Fornlämning Bunkeflo 12:1, fastighet Vintrie 20:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun. Kristian Brink.
 73. Innerstaden 1:14-Lilla Torg-och Lejonet 2, fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kn. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd.
 74. Näsums kyrka. Näsums socken, Bromölla kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 75. Degeberga 107:6. Degeberga socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning 2012. Ulla Isabel Wolfe.
 76. Innerstaden 1:14-Lilla Torg-och Lejonet 2, fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kn. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd.
 77. Kristianstad 4:4. Östra Boulevarden, Kristianstad stad. Arkeologisk förundersökning 2012. Ing-Marie Nilsson.
 78. Innerstaden 1:14-Lilla Torg och Stjärnan 8, fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kn. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd.
 79. Stora Hammar 15:1. Stora Hammar socken, Vellinge kommun. FU 2012. Therese Ohlsson.
 80. Mäster Johansgatan – Västergatan. Malmö stad. Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson.
 81. Svanen 3. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson

2011

 1. Södervidinge kyrkogård – Södervidinge sn, FU 2010, Bertil Helgesson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:1
 2. Nytt golv i Östraby kyrka, Östraby sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:2
 3. Ny belysning, Gamla staden 8:1 i Helsingborg, Helsingborg, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:3
 4. Balsby 23:1 & 29:2, Nosaby sn, FU 2010, Anders Edring. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:4
 5. Fjärrvärme i Östra Tommarp - Östra Tommarp sn, FU 2010, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:5
 6. Fjärrvärme genom Härlövs by, Kristianstad, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:6
 7. Svedala kyrka, Svedala sn, FU 2010, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:7
 8. Näsbyholm sätesgård, Gärdslövs sn, FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:8
 9. Ny gatubrunn i Valdemars väg i Vä, Vä sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:9
 10. Fjärestads kyrka, Fjärestad sn, FU 2011, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:10
 11. Gustav Adolfs Torg, Malmö. FU 2010, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:11
 12. Järnvägen 1:1, Malmö. FU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:12
 13. Kv Minerva 24 i Helsingborg; Helsingborg, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:13
 14. Cementen 13, Malmö, AU 2011, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:14
 15. Bältinge bytomt, Skarhult RAÄ 1, FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:15
 16. Falsterbo 9:97 – ett stenkast ifrån borgen, FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:16
 17. Kvarnby utbyggnadsområde, Malmö, FU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:17
 18. Stora Uppåkra 2:76 m.fl., FU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:18
 19. Färlöv 19:3, Färlövs socken, Kristianstads kommun, AU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:19
 20. VA inom Bollerups säteri, Bollerups socken, Tomelilla kommun, FU 2011, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:20
 21. Södervidinge 28:1 – Kyrkogården, Södervidinge sn, Kävlinge kommun, FU 2011, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:21
 22. Råbelöv 26:5, Fjälkestads sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:22
 23. Citadellstaden 2:1, Landskrona, FU 2011, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:23
 24. Innerstaden 1:14 och 1:152, Malmö, FU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:24
 25. Hammarlövs bytomt, Hammarlövs sn, FU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:25
 26. Kristian IV 10 i Kristianstad, Kristianstad, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:26
 27. Skurups bytomt, Skurups kommun, FU 2001, Lars Salminen, Ingrid Gustin & Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:28
 28. Norra Vallvägen i Kristianstad, Kristianstad, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:28
 29. Östra Storgatan i Kristianstad, Kristianstad, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:29
 30. VA-ledningar inom Östra Asmundtorps bytomt, Trollenäs sn, Eslövs kn, FU 2002-2003, Lars Salminen, Ingrid Gustin & Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:30
 31. Residenset 1, fornlämning 20, Malmö stad, FU 2010–2011, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:31
 32. Sutaren Mindre 6, fornlämning 17, Vellinge sn, Vellinge kn, FU 2011, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:32
 33. Limhamn 151:461, Hyllie sn, AU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:33
 34. Åhus 30:1 m fl, Åhus sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:34
 35. Rinkaby S:3 m fl, Rinkaby sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:35
 36. Hjulhamnsgatan, fornlämning 20, Malmö. FU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi rapport 2011:36
 37. Vadensjö bytomt, RAÄ 27, Vadensjö sn, Landskrona kn. FU 2003, Lars Salminen, Ingrid Gustin & Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:37.
 38. Fjärestads kyrkogård, Fjärestads sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:38
 39. Kv Kabbalöken 26 i Åhus, Åhus sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:39
 40. Kv Slussen 1 i Malmö, Malmö, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:40
 41. Husie 172:123, Husie sn, FU 2011, Kristian Brink. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:41
 42. Övra Glumslöv 11:8 och 11:12, Glumslövs sn, FU 2001, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:42
 43. Tillgänglighetsanpassning av ingången till Bårslövs kyrka, Bårslövs sn, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:43.
 44. Veberöds kyrka, Veberöds sn, FU 2010–11, Jan Kockum & Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:44
 45. Sjögatan och Månsgatan i Åhus, Åhus sn, FU 2011, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:45
 46. Arilds kapell, Brunnby sn, FU 2007-2008, Lars Salminen & Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:46
 47. Hallaröds kyrka, Hallaröd sn, FU 2011, Ingrid Gustin
 48. Norra Vrams kyrka, Norra Vrams sn, FU 2004, Lars Salminen & Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:48
 49. Vintrie 24:42, Bunkeflo sn, Malmö kn, FU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:49
 50. Dränering av Hammarlunda kyrka, Hammarlunda sn, FU 2011, Thomas Linderoth. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:50
 51. St Petri kyrka, Malmö, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:51
 52. Markarbeten vid Vä kyrka, Vä socken, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:52
 53. Lövestad 57:1, fornlämning 92, Lövestads sn, Sjöbo kn, FU 2011, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:53
 54. Trådbussar i Landskrona stad, Landskrona stad, FU 2003, Jan Kockum & Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:54
 55. Citadellstaden 2:1, Landskrona. FU 2010-2011, Lars Salminen & Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:55
 56. Förhistorisk boplats vid Öllsjö 59:2, Skepparslövs socken, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:56
 57. Sankt Gertrud 4, fornlämning 20, Malmö stad, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:57
 58. Fornlämning 37, Stora Hammar 16:136 m.fl., Stora Hammar sn i Vellinge kn Skåne län, SU 2009–2010, Nils Björhem, Charlotte Fabech & Lars Jönsson
 59. Innerstaden 1:14 – Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun, FU 2011, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:59
 60. Kristianstad 4:4 och 4:11 vid Östra Centrum, Kristianstad stad, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:60
 61. Innerstaden 1:14 – Skomakaregatan, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:61
 62. Hamnen 21:147 och Innerstaden 1:14, fornlämning Malmö 20, Malmö stad, Malmö kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:62
 63. St Nicolai kyrka, fornlämning 19 i Trelleborgs stad, Trelleborgs kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:63
 64. Barsebäck 77:1 m fl, fornlämning nr 35 i Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:64
 65. Markarbeten vid Norra Åsums kyrka, Kristianstad socken, Kristianstad kommun, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:65
 66. Markarbeten i Västra Varvsgatan i Åhus, Åhus stad, Kristianstad kommun, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:66
 67. Markarbeten inom fastigheten Lyckan 27, Åhus stad, Kristianstad kommun, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:67
 68. Hököpinge bytomt, fornlämning 28:1, Hököpinge socken, Vellinge kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:68
 69. Öllsjö 7:1, Skepparslöv sn, Skåne. UN 2010, Anders Edring. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:69
 70. Käglinge 5:215, fornlämning nr 48 i Glostorps socken, Malmö kommun, FU 2011, Ingrid Gustin. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:70
 71. Yngsjö 219:351, Åhus socken, Kristianstad kommun, FU 2011, Christer Carlsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2011:71

2010

 1. Vintrie Park – område C3. Arkeologisk slutundersökning 2009. Kristian Brink. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:1
 2. Kv. Nereus 1. Arkeologisk förundersökning 2009. Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:2
 3. Hedmanska gården, hus E. Arkeologisk förundersökning 2010. Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:3
 4. Skanör 40:3 och 40:4, Skanörs sn, FU 2010, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:4
 5. Fosie kyrka, Fosie sn, FU 2009, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:5
 6. Helsingborg, Gamla Staden 8:1, Helsingborg, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:6
 7. Litiskt material från Siretorp, Blekinge. Analys av material från utgrävning. Anders Högberg. Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2010:7
 8. Bagers plats, Malmö, FU 2009, Joakim Frejd. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:8.
 9. Stora Hammar 16:136 – ledningsarbeten, Stora Hammar sn, FU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:9
 10. Järnålder i Kulladal, Fjälkinge sn, FU 2009-2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:10
 11. Kv. Kaninen, Malmö, SU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:11
 12. Kv. Frans Suell 14 i Malmö, Malmö, FU, 2010, Jan Kockum & Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:12
 13. Stadslämningar på Vä 66:2, Vä sn, FU 2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:13
 14. Härlöv 50:53, Kristianstad, FU 2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:14
 15. Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009–2010, Uppåkra sn, FU 2009–2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:15
 16. Yngsjö S:25, Åhus sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:16
 17. Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby sn, SU 2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:17
 18. Kv. Månen 4, Åhus, FU 2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:19
 19. Nedra Glumslöv, Glumslövs sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:19
 20. Fjärrvärme i Åhus medeltida gator, Åhus, FU 2010, Tony Björk & Ylva Wickberg. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:20
 21. Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri, Bollerup sn, FU 2009–2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:21
 22. Kv Lyckan 36 i Åhus, Åhus, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:22
 23. Belysning av Ystads kloster, etapp 2, Ystad, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:23
 24. Markbelysning vid Nosaby kyrka, Nosaby sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:24
 25. Provgropar vid Västra Odarslövs kyrka, Odarslövs sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:25
 26. Fjärrvärme i Åhus, Companiegatan, Åhus sn, FU 2010, Johan Dahlén. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:26
 27. Skansgatan/Fjädergränd i Ystad, Ystad, FU 2010. Lars Jönsson Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:27
 28. Söderport 11 i Malmö, Malmö, FU 2010, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:28
 29. Slottsträdgårdscaféet, Malmö, FU 2010, Lars Jönsson. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:29
 30. Norra Åsum 1:14, Kristianstads sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:30
 31. Dränering av Bjuvs kyrka, Bjuvs sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:31.
 32. Kv Telegrafen 8 i Åhus, Åhus, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:32
 33. Kv Vattentornet 5, 6 & 7 i Helsingborg, Helsingborg, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:33
 34. Provborrningar vid Älvsborgsbron, Malmö, FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:34
 35. Revinge kyrka. Grävning för nya stenkistor, Revinge sn, FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:35
 36. Lilla Torg i Malmö, Trädplanteringsgropar, Malmö. FU 2010, Lars Salminen. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:36
 37. Tygelsjö 76:1, Arkeologisk utredning 2010, Elisabeth Rudebeck. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:37
 38. Österslövs kyrka, Österslövs sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:38
 39. Renovering och dränering av Hässlunda kyrka, Hässlunda sn, FU 2009–2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:39
 40. Hästhagen, Tygelsjö 41:1, Tygelsjö sn, FU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:40
 41. Generalens Hage 52, FU 2010, Malmö, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:41
 42. Trolle Ljungby kyrkogård, Trolle Ljungby sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:42
 43. Räng 5:30, Räng sn, AU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:43
 44. Bunkeflo 1:5, Bunkeflo sn, FU 2010, Ulf Sandén. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:44
 45. Jordvärme till Köpinge kyrka, Köpinge sn, FU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:45
 46. Vä 147:2 och 89:1, Vä sn, AU 2010, Tony Björk. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:46
 47. Dösemarken, tilläggsytan, Hyllie sn, FU 2010, Åsa Berggren. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:47
 48. Husie 173:120, Husie sn, AU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:48
 49. Håslöv 11:30, Gustav Adolfs sn, AU 2010, Jan Kockum. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:49
 50. Östra Sjukhuset 2, Malmö, AU 2010, Per Sarnäs. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:50
 51. Yngsjö 219:351, Åhus sn, AU 2010, Anders Edring. Sydsvensk Arkeologi Rapport 2010:51

Tidigare rapporter, publicerade i Regionmuseets regi, hittar du via länken nedan (öppnas i nytt fönster):

» Regionmuseet Kristianstad rapporter

Uppdaterad: 2015-02-16